326420281 biuro@jrwojcik.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1.

Właścicielem Serwisu znajdującego się pod adresem: https://jrwojcik.pl (oraz serwisów występujących w ramach subdomen serwisu głównego) jest firma FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA WÓJCIK RENATA ul. Kluczewska 120A 32-310 Chechło POLSKA NIP: 6371088185.

§ 2.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Renata Wójcik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA WÓJCIK RENATA, działającej pod adresem: ul. Kluczewska 120A 32-310 Chechło – zwany dalej „Administratorem”.

§ 3.

Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ:

a) wyraziłeś zgodę na otrzymywaniem wiadomości np. poprzez newsletter.

b) chciałeś uzyskać informacje na temat oferty współpracy w zakresie prowadzonej działalności przez Administratora.

c) uczestniczyłeś lub wyraziłeś chęć uczestnictwa w szkoleniu lub innym wydarzeniu organizowanym przez Administratora.

d) dokonałeś zakupu online produktu/ów oferowanych przez Administratora.

e) zamieściłeś komentarz na temat treści publikowanych w serwisie jrwojcik.pl

§ 4.

W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane dobrowolnie przez Ciebie w formularzach kontaktowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług wymienionych w punkcie 3, takich jak np. imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, nr telefonu, adres e-mail.

§ 5.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne i dlatego Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane, dlatego zapewnia że są one:

a) przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem,

b) zbierane dla celów zgodnych z prawem i niepoddawane żadnemu dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą – przetwarzane tak krótko jak to możliwe.

§ 6.

W celu zrealizowania usługi lub otrzymanego zapytania Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom, takim jak np.:

 • firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych (w celu obsługi płatności za produkty online)
 • podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe, informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi Twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez Ciebie usługi czy zamówionych treści)

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

§ 7.

Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:

 • obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe
 • obsłużyć Twoje zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu bądź wydarzeniu
 • dostarczyć Ci zamówione treści bądź produkty online
 • móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody)
 • komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia)

§ 8.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@jrwojcik.pl Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO

§ 9.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 10.

Aby skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych napisz na adres e-mail biuro@jrwojcik.pl

 

Pliki Cookies (Ciasteczka)

§ 1.

Niektóre obszary serwisu jrwojcik.pl oraz i jego subdomeny wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

§ 2.

Serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie na serwisie).

§ 3.

Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Jednak ich usunięcie może doprowadzić do tego, że serwis nie będzie działał poprawnie. Aby uzyskać informację jak usunąć pliki cookies sprawdź sekcję „Pomoc” w używanej przez siebie przeglądarce internetowej lub jej ustawieniach lub preferencjach.

§ 4.

Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:

 • monitorowaniu statystyk serwisu,
 • udostępnienia możliwości logowania i utrzymania Sesji, tj. uniknięcie konieczności ponownego logowania się,
 • rozpoznania wykorzystywanego urządzenia do przeglądania serwisu,
 • sprawdzania preferencji użytkowników w celu dostosowania serwisu, usług oraz produktów.

§ 5.

Odwiedzając pierwszy raz serwis zostaniesz poinformowany o wykorzystywaniu plików cookies oraz poproszony o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.